REHBERLİK İHTİYACI BELİRLEME ANKETİ (RİBA)

Bilindiği üzere okul rehberlik servislerinde her eğitim-öğretim yılı başında rehberlik çerçeve planı adı verilen yıllık bir plan hazırlanmaktadır. Bu yıllık plan içerisinde ay-ay, hafta-hafta hangi çalışmaların yapılacağı yer alır. Bölgeye, okula, gündem olan sorunlara ve öğrencilerin hitiyaçlarına binaen okul rehber öğretmeni gerekli çalışmaları düzenler ve bu planda yer almasını sağlar. Daha sonra rehberlik yürütme kurulu programı inceler ve eksik gördüğü noktalarda çalışmalar yapılmasını isterse eklenmesini sağlayabilir.

2017-2018 eğitim-öğretim yılına kadar rehberlik yıllık çerçeve planının hazırlanmasında rehber öğretmenin sene içerisindeki gözlemleri ve çevreye dair tespitleri baz alınmakta idi. Ancak bu sistem yeni atama-yer değiştirme sebebiyle bu gözlemlerin yeterli olmadığı durumların ve tek bir bakış açısıyla hazırlanmasının getirdiği sınırlılıkları taşımakta idi. Her ne kadar rehberlik kurulu tarafından incelenmesi bir denetleme içerse de tam olarak bilgili olmadıkları konuda çoğu zaman kurul üyeleri hazırlanan programa müdahale etmemekte idi.

2017 yılı sonrasında rehberlik çerçeve planlarının hazırlanmasında yeni bir sisteme geçilmiştir. Çoklu bakış açısından faydalanmanın gerekliliği de göz önünde bulundurularak öğrenci, veli ve öğretmen de işin içerisine dahil edilmiştir. Her sene sonunda mayıs-haziran aylarında öğrenciler için, veliler ve okulda görev yapan öğretmenler için ayrı ayrı hazırlanmış olan Rehberlik İhtiyaç Analizi Formu dağıtılarak gelecek yıl rehberlik çerçeve planında nelerin olması gerektiği kararı verilecektir. Bu sayede velinin eksik gördüğü yahut gerekli gördüğü çalışmalar, öğrencinin eksik gördüğü ve gerekli gördüğü çalışmalar ve paydaş öğretmenlerin görüşleri alınmış olacaktır.

Her sene sonunda yapılacak olması hem sonraki senenin yıllık çerçeve planını oluştururken hem de geçmiş olan yılın değerlendirilmesi ve eksik kalan kısımların görülmesini sağlayacaktır.

RİBA ANKETLERİN EDİNİLMESİ

Uygulanacak olan rehberlik ihtiyacı belirleme anketleri (öğretmen-öğrenci-veli) ve uygulama sonrası veri toplanması amacıyla sınıf sonuç çizelgeleri ve okul sonuç çizelgeleri hazır boş formları bakanlığın www.orgm.meb.gov.tr adresinden edinilebilecektir. İlgili yönlendirme linki aşağıda paylaşılacaktır.

REHBERLİK İHTİYACI BELİRLEME ANKETİ UYGULANMASI

Hazırlanmış olan anketlerden;

Öğretmen rehberlik ihtiyacı belirleme anketlerinin uygulanması ve sonuçlarının çıkartılmasından sorumlu kişi okul rehberlik öğretmeni,

Veli rehberlik ihtiyacı belirleme anketlerinin uygulanmasından sorumlu kişi sınıf rehberlik öğretmenleri, sonuçlarının işlenmesinden ve analizinden sorumlu kişi okul rehberlik öğretmeni,

Öğrenci ihtiyacı belirleme anketlerinin uygulanması ve sınıf sonuç çizelgelerinden sorumlu kişi sınıf rehberlik öğretmenidir. Ayrıca sınıfına ilişkin sonuçları okul rehberlik öğretmenine ulaştıracaktır. Okul rehberlik öğretmeni sınıf sonuç çizelgelerini birleştirerek okul sonuç çizelgesini oluşturacaktır.

REHBERLİK İHTİYACI BELİRLEME ANKETLERİ DEĞERLENDİRME VE YORUMLAMA

Veli Anketleri İçin: 

 • 1ve 24 arası Kişisel-sosyal rehberlik alanına yönelik maddeler
 • 25 ve 29 arası Mesleki rehberlik alanına yönelik maddeler
 • 30 ve 42 arası Eğitsel rehberlik alanına yönelik maddelerdir.

Öğrenci Anketleri İçin:

 • 1 ve 20 arası Kişisel-sosyal rehberlik alanına yönelik maddeler
 • 21 ve 25 arası Mesleki rehberlik alanına yönelik maddeler
 • 26 ve 38 arası Eğitsel rehberlik alanına yönelik maddelerdir.

Öğretmen Anketleri İçin:

 • 1ve 24 arası Kişisel-sosyal rehberlik alanına yönelik maddeler
 • 25 ve 29 arası Mesleki rehberlik alanına yönelik maddeler
 • 30 ve 42 arası Eğitsel rehberlik alanına yönelik maddelerdir.

PUANLAMA VE YORUMLAMA

Veli ve Öğretmen Anketleri İçin Puanlama

 • Hayır Kesinlikle Katılmıyorum: 1,
 • Hayır Katılmıyorum: 2,
 • Kararsızım: 3,
 • Evet Katılıyorum: 4,
 • Evet Kesinlikle Katılıyorum: 5 puan

Öğrenci Anketleri İçin Puanlama

 • Hayır: 1
 • Kararsızım: 2
 • Evet: 3

Olacak şekilde puanlanarak sonuç çizelgesine işlenir. Sınıf sonuç ve okul sonuç çizelgelerinde en çok puan alan maddeler en çok ihtiyaç duyulan konular olarak yorumlanacaktır. En az puan alan maddeler ise çalışılması en az ihtiyaç duyulan maddeler olarak yorumlanacaktır.

Rehberlik İhtiyacı Belirleme Anketi ve Sınıf/Okul Sonuç Çizelgeleri için: https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_11/30145516_FORM_HARYTASI_30.11.18.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest